דלג לתוכן דלג לפוטר

תקנון

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של elexify LTD. באתר תוכלו למצוא מידע בתחומים שונים הקשורים לרכב חשמלי וטעינתו  כדוגמת:  מידע אודות המוצרים והשירותים שאנו מספקים, מידע תפעולי, טפסים שונים, ועוד  .

השימוש שלך באתר, ייעשה  בכפוף לתנאים המפורטים להלן. הנך מתבקש אפוא, לקרוא אותם בקפידה .

elexify   שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי שימוש וכן את התשלומים הקשורים לשימוש באתר  ובשירותים. האחריות המלאה להכרת תנאי שימוש אלה, כפי שיעודכנו מעת לעת ולשימוש באתר על פי תנאים  אלו חלה בכל עת עליך בלבד. המשך השימוש באתר מהווה את הסכמתך לכל התנאים האלה  .

 בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין מסמך זה לבין כל פרסום אחר, בכתב או בעל פה מכל סוג ומין  ,תגברנה הוראות מסמך זה והן אשר תקבענה. המודעות והפרסומים השונים הם לנוחות בלבד  .

 ככל שלא נעמוד על הוראה הכלולה בתנאי השימוש, לא ייצור הדבר תקדים מחייב בכל צורה שהיא ולא יהיה  בכך כדי לחייב אותנו לפעול בדרך דומה בעתיד או במקרה אחר   .התנאים  מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הם מיועדים לגברים ולנשים כאחד  .

תנאי השימוש באתר

  תנאי השימוש המפורטים יחולו על השימוש וההרשמה לאתרים אשר מפעילה חברת אלקסיפיי בע"מ או כל חברה  קשורה רלוונטית אחרת. כל אימת שייאמר "אלקסיפיי "elexify" , "או "החברה" במסמך זה של תנאי השימוש הכוונה  היא לחברת אלקסיפיי בע"מ.  

כאשר אתה משתמש באתר או  בשירותים או מאפשר לאדם אחר לעשות זאת, אתה מקבל על עצמך את כל  תנאי ההסכם ומסכים לשלם תמורת המוצרים ו/או השירותים שהזמנת, רכשת או צרכת(או שאדם אחר  הזמין, רכש או צרך) לפי ההסכם .

  ביצוע פעולות באמצעות האתר מותנה בהיותך מעל גיל 18  וכן בהיותך כשיר ומורשה לבצע פעולות משפטיות מחייבות, באופן ובהיקף התואמים את הפעולות אשר בכוותך לבצע  באתר   .

המחירים, המבצעים, וכל מה שמופיע באתר תקפים לאותו מועד בלבד, ועשויים להשתנות מעת לעת.

במקרה בו הנך נדרש למסור פרטים-  על הפרטים שהנך מוסר להיות  מדויקים. מסירת פרטים כוזבים מהווה הטעיה  ו/או הפרה יסודית של ההתקשרות  .

  עבור המוצרים ו/או השירותים המוצעים באתר מוצג מידע הכולל בין היתר את שם המוצר או השירות המוצע,  המחיר ועוד  .

כל התמונות באתר מיועדות להמחשה בלבד. מאחר והתמונות מוצגות לנגד עיניך על גבי צג המחשב ולעיתים  אף מודפסות על ידך מצג המחשב, ייתכנו הבדלים ושינויים בין מראה המוצרים בתמונה לבין מראה ומפרט 

המוצרים במציאות. אנו רשאים לשנות או להחליף מעת לעת וכראות עינינו את המידע, התכנים והתמונות  באתר. אנו איננו מתחייבים אפוא כי מידע שמצאת באתר במועד מסוים יוסיף להתפרסם בו גם בעתיד  .

באתר תמצא מידע מטעם אלקסיפיי  וצדדים שלישיים עליהם אין לנו פיקוח או שליטה. מידע מצדדים 

שלישיים מוצג באתר כפי שהוא ( as is). אנו איננו בודקים את מהימנות המידע האמור, שלמותו, או דיוקו  ,ולא נישא באחריות לכל אי התאמה, חוסר, הטעיה או טעות הכלולים בו   .

מפעם לפעם אנו מפרסמים באתר מבצעים  של צדדים שלישיים  לקידום מכירות. אנו איננו מתחייבים כי  ההצעות שיופיעו הינן הזולות ביותר או  המתאימות ביותר לצרכיך ועל כן מומלץ כי תבדוק את התאמתן של  ההצעות אליך ואף תערוך השוואת מחירים בטרם תבחר לרכוש שירות או מוצר בהסתמך  על  המידע המופיע  באתר. חובת הבדיקה כאמור חלה עליך בלבד   .

אנו נהיה רשאים לעשות כל שימוש שהוא באתר ו/או בנתונים המפורסמים בו וזאת, לפי שיקול דעתנו הבלעדי .

 

התחייבויותיך בעת השימוש באתר

 • אין לעשות כל שימוש מסחרי באתר או בנתונים המפורסמים בו, בבסיס הנתונים שבאתר, או בפרטים אחרים  המתפרסמים באתר   .
 • הנך מתחייב לא לבצע את הפעולות הבאות (כולן או חלקן):
 • להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר .
 • להתחזות לכל אדם או ישות משפטית אחרת המשתמשת בשירותים .
 • השגה או ניסיון להשיג שירותים או מידע כלשהם באמצעים שלא הועמדו לרשותך באופן מכוון על -ידי החברה  .
 • שימוש בכלי תכנות ואו פריצה לאחזור מידע, חיפוש מידע לרבות כלים האמורים לחשוף את מבנה מאגר הנתונים וקוד השירותים באתר. בכלל כך אינך רשאי לנסות לקבל גישה ללא הרשאה לאתר, לשירותים  ,לתכנים, לחשבונות של אחרים או למערכות מחשבים או רשתות המחוברות לאתר.  
 • איסוף, שימוש, הורדה או העתקה אחרת של רשימה של משתמשים, או של מידע אחר לגבי משתמשים או שימוש או מתן מידע כזה) תמורת תשלום או ללא תשלום( לאדם או ישות כלשהם  .
 • הצפת השרתים באמצעותם מופעלים השירותים במשימות סרק, דואר זבל ובדרכים אחרות.
 • שינוי, עיבוד, התאמה, מתן רישיון משנה, תרגום, מכירה, ביצוע פעולות של הנדסה חוזרת, פירוק או הרכבה מחדש של כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את האתר וכן פעולות כנ"ל לגבי החומרה והתוכנה  אשר מצויים בשימוש עבור מתן השירותים.
 • פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר, או כל זכות קניינית אחרת אשר מצויות באתר או

בשירותים. בכלל כך טעינה, או פרסום בצורה אחרת, של קבצים המכילים תמונות, צילומים, תוכנות או  חומר אחר המוגן באמצעות חוקי קניין רוחני, וחוקים לגבי פרטיות ופרסום   .

 • הפרעה בכל דרך למתן השירותים, לרבות הגבלה או מניעה של משתמש אחר משימוש באתר או בהנאה  מהשירותים.
 • לבצע או להציע קישור לאתר רק באמצעות קישורים לכתובת דף הבית –   elexify.netl.
 • פרסום, הצבה , טעינה, הפצה או שליחה של כל חומר או מידע לא-ראויים, גסים, משמיצים, מגונים ,

מסיתים לשנאה, אפליה, גזענות או אלימות, מוציאי לשון הרע, מעודדים עבירות פליליות או אזרחיות,  פוגעים בפרטיות, מזיקים, פוגעים ברגשות הציבור ותכנים אשר מהווים הפרה כלשהי של החוק או של  התחייבות חוזית .

השימוש בחלק מהשירותים והצפייה בחלק מהתכנים מוגבלת למחשבים המצויים בישראל. לפיכך, אין לבצע  כל פעולה שמטרתה לעקוף בדרך כלשהי מגבלה זו, וביצוע פעולות כאמור יהווה הפרה של זכויות של צדדים  שלישיים   .

אנו נהיה רשאים  לחסום את גישתך או פעולותיך באתר ו/או להסיר מסרים שהועלו על ידך, לפי שיקול דעתנו.

 

מודעות דרושים  

  באתר   elexify אנו מפרסמים לעתים משרות הפנויות בחברה. המודעות מפרטות חלק מן המשרות הפנויות  ומכילות  מידע כללי בלבד אודותיהן. כדי להתקבל לעבודה יהיה עליך לסיים בהצלחה את הליך המיון של  החברה. בפרסום לא יהיה כדי לחייב את elexify   בכל צורה שהיא, elexify-

 תהיה רשאית לשנות את  המשרה או את תנאי המועמדות או לבטלה לפי שיקול דעתה .

כל המשרות אותן אנו מפרסמים מיועדות לנשים ולגברים כאחד. רק פניות מתאימות יענו. הפניות נשמרות  במאגרי המידע הרלוונטיים של החברה  .

 

קישורים

 • במקומות שונים באתר מוצגים קישורים )"לינקים", לרבות קישורים מתוך מודעות פרסומת ומידע מסחרי של צדדים שלישיים(, המפנים לאתרי אינטרנט שאינם בשליטתנו ואינם נערכים על ידינו. יתכן שתמצא שהמידע והתכנים המתפרסמים באתרים אלה אינם הולמים את צרכיך, או שהנך מתנגד לתוכנם, או סבור כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. אנו לא אחראים לאתרים שאליהם מוליכים קישורים אלה. אין באפשרותנו לקבוע עד כמה המידע באתרים אלה מהימן )אם בכלל(, שלם, מדויק או עדכני. ההסתמכות על מידע זה תעשה אפוא על אחריותך בלבד.  

 

 • האתר עשוי להציע תוכנות אותן ניתן לטעון אל המחשב האישי שלך או קישורים אל אתרים המאפשרים לך לטעון תוכנות כאלה. אנו לא מפתחים את התוכנות או בוחנים אותן, ואין בקישור אליהן כדי להעיד על אמינותן ועל התאמתן לצרכיך או לדגם המחשב שברשותך. טעינת התוכנות אל המחשב שלך תעשה באחריותך המלאה והבלעדית והשימוש בהן כפוף לתנאי הרישיונות הנכללים בהן.
 • אנו לא נהיה אחראים לכל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם לך כתוצאה מהורדת, התקנת או השימוש בתוכנות האמורות. אנו לא מתחייבים כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל. אנו נהיה רשאים להסיר מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים, והכל לפי שיקול דעתנו.

 

אחריות ושיפוי

 האתר והשימוש בו מוצעים לך כמות שהם (AS IS) ולאחר שבדקת את התאמתו לצרכיך. לא תהא לך כל  טענה, תביעה או דרישה כלפי  elexify ו/או מי  מטעמה בגין תכונות האתר, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו  לצרכיך ודרישותיך. איננו מציגים מצג כלשהו לגבי התאמה, אמינות, זמינות ודייקנות תכני השירותים וכן  לגבי העדר תוכנות זדוניות כלשהן בהם  .

אנו לא מתחייבים שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים  בבטחה וללא טעויות  ויהיה חסין מפני גישה בלתי מורשית למחשבי  elexify, נזקים, קלקולים, תקלות –  לרבות תקלות בחומרה,

בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר  –  אצל elexify    או מי מספקיה. אנו לא נישא באחריות לתוכנן של מודעות  פרסומת או הצעות מסחריות המתפרסמות באתר על ידי צדדים שלישיים. כל טענה, תביעה או דרישה שיהיו  לך בגין הצעות, מוצרים או שירותים כאמור, קבלתם או תוצאותיהם, יופנו על ידך במישרין אל הצד השלישי  שממנו קבלת את ההצעה או קנית את המוצר או השירות ולא תהיה לך בגינן כל תביעה או דרישה כלפי elexify.

ככל שיש באתר קישורים (  'לינקים)' לאתרים אחרים שאינם מתופעלים על ידי elexify , אנו לא  נהיה אחראים לכל נזק, ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם לך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע  שמופיע באתרים אלה או בשל מדיניות השמירה על הפרטיות שלהם   .

אנו לא נהיה אחראים לכל אובדן, נזק או הפסד ישיר או עקיף, אשר נגרם כתוצאה מהשימוש באתר ו/או  מרכישה באמצעות האתר ו/או מהסתמכות על השירותים בו )לרבות העצות המתקבלות במסגרת השירותים( ו/או מחוסר האפשרות להשתמש באתר   .

 במקרה בו תפר את תנאי השימוש באתר באופן בו ייגרם נזק ל – elexify או לצד אחר כלשהו, הנך מתחייב  לשפות את elexify, עובדיה ומנהליה או מי מטעמה, בגין כל נזק, אובדן הכנסה, הפסד, תשלום או הוצאות  שייגרמו לה עקב ההפרה, לרבות שכר טרחת עו"ד והוצאות משפט   .

 אנו לא נהיה אחראים לטענות בעניין סחירות, אי התאמה למטרה מסוימת או איכות מסחרית של המוצרים  .

אנו לא נהיה אחראים לפעילות בלתי חוקית שתבוצע על ידך או מי מטעמך באתר .

 

קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, סימני המסחר, הסודות המסחריים וארגון וסידור המידע שבו, הינם רכושה של החברה בלבד, או של צדדים שלישיים שהחברה קיבלה  מהם רישיון שימוש כדין. זכויות אלה חלות, בין השאר, על עיצובו הגרפי של האתר, בסיסי הנתונים בו, קוד  המחשב של האתר, תכנים וקבצים הכלולים בו וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו.

אין להעתיק, לשכפל, להפיץ  ,למכור, לשווק, לשדר, לבצע בפומבי, להעמיד לרשות הציבור, לתרגם או לעשות כל שימוש אחר בתכנים  ,במידע, בעיצובים או בשירותים הכלולים ו/או מוצעים באתר בלא קבלת רשותה המפורשת של החברה בכתב ומראש, ובכפוף לתנאי אותה הרשאה (אם תינתן).

אין להשתמש בנתונים / תכנים כלשהם המתפרסמים באתר  לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמת   elexify  בכתב ומראש ובכפוף  לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן). בכלל  זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות מסוג  robots  ,crawlers וכיו"ב או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית. אין להציג את האתר  בעיצוב או בממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו החברה, אלא בכפוף לקבלת הסכמת החברה בכתב ומראש.  השם  "elexify", סימני המסחר של החברה וכן שם המתחם (domain name) של האתר, סימני המסחר  באתר (בין אם נרשמו ובין אם לאו)  – הם כולם רכושה הבלעדי של החברה. אין לעשות בהם כל שימוש בלא  קבלת הסכמתה המפורשת של החברה מראש ובכתב  .

שינויים באתר והפסקת השירותים בו

אנו עורכים מעת לעת שינויים במבנה האתר, מראהו, היקף השירותים והמוצרים המוצעים בו, עלותם  וזמינותם. אנו נהיה רשאים לערוך כל שינוי מעין אלו, בלא שיהיה צורך להודיע על כך מראש. שינויים כאלה  יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינמי של שוק הרכב החשמלי ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתבצעים  ברשת. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בהפסקת הגישה לאתר לפרקי זמן מסוימים, בתקלות  או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים  כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם  .

התנאים המפורטים בתנאי שימוש אלו עשויים  להשתנות על ידנו מעת לעת, וזאת ללא מתן הודעה מוקדמת על כך. שינוי כאמור יכנס לתוקפו באופן מידי. לפיכך, מומלץ בפניך לעיין בהוראות תנאי השימוש בכל כניסה מחודשת לאתר על מנת לעמוד על השינויים שחלו בהוראותיו .

אנו נהיה רשאים בכל עת להחליט על סגירת האתר, שינוי מהותו או העברתו לכתובת אחרת. במקרה שנחליט לעשות כן, נפרסם באתר הודעה על כך לפחות 7 ימים מראש.

 

הצטרפות כמנוי

בהצטרפותך כמנוי החברה אתה מביע את הסכמתך המפורשת בדבר רצונך להצטרף כלקוח החברה וכמנוי על שירותי החברה אותם תבחר במועד כלשהו.

הצטרפות כמנוי יכולה להתבצע בדרכים הבאות:

 1. ביצוע תהליך רישום באתר האינטרנט, לרבות מתן הרשאה לחברה לחיוב כרטיס האשראי שלו, וליתן את הסכמתו לתנאי השימוש.
 2. הורדת אפליקציית elexify וביצוע תהליך רישום לפי הקבוע בה, לרבות מתן הרשאה לחברה לחיוב כרטיס האשראי ליתן הסכמתו לתנאי השימוש.

עם רישום המנוי תישלח החברה הודעה בדואר אלקטרוני למנוי במסגרתו יובאו תנאי השימוש בתמצית. ככל שלא הודיע הלקוח על ביטול ההתקשרות, ייחשב הוא כמי שמסכים לתנאי השימוש.

הסכמות המנוי בעת ההתקשרות

הצטרף אדם (לרבות חברה או התאחדות או חבר בני אדם) כמנוי החברה יחשב הוא כמי אשר:

 • קרא בעיון את תנאי השימוש ומסכים להם ולא תהיה לו כל טענה כנגדם.
 • הביע הסכמתו לקבלת פרסומים ומסרים שיווקיים שונים בכל אמצעי ההתקשרות אשר רשומים בחשבונו, לרבות דרך הדואר האלקטרוני והודעות טקסט לטלפון הנייד. המנוי יהיה רשאי להורות על ביטול ההרשאה לקבלת פרסומים ומסרים שיווקיים, במסגרת אמצעי התקשורת דרכו הגיע המסר אליו.
 • נתן הסכמתו לכך שהחשבונית החודשית תשלח אליו באמצעות הדואר האלקטרוני כפי שמעודכן בפרטי חשבונו.
 • אישר העברת הפרטים הנדרשים מחשבונו כגון פרטי אשראי ופרטים מזהים נלווים וכיוצא באלו, כל שירות בהתאם לדרישותיו הוא, לספק שירות, אשר העברת הפרטים אליו נדרשת לצורך אספקת השירות למנוי ו/או חיוב המנוי בגין רכישת השירות.
 • נתן הסכמתו לכך שהחברה תקבל פרטים הנוגעים לרכבו, לרבות מיקומו של הרכב, מצדדים שלישיים העובדים בשיתוף פעולה עם החברה.
 • נתן הסכמתו לכך שבמידה ולא עלה בידי החברה לגבות את התשלום המגיע לה מאת המנוי, בגין השירותים שנתבקשו על ידו, באמצעות כרטיס האשראי שלו, תהא החברה רשאית לפעול לפירעון החוב באופנים כדלקמן, לפי שיקול דעתה:
  • לשוב ולסלוק את כרטיס האשראי של המנוי עד פירעון מלוא החוב (לרבות סליקת כרטיס אשראי חליפי ככל שעודכן ו/או אושר על-ידי המנוי).
  • לדרוש פירעון החוב מאת המנוי וזה יפרע את חובו לחברה בתוך 7 ימים מיום שנדרש הוא לכך בכתב.
  • לפעול בכל דרך אחרת לגביית חוב המנוי.
  • המנוי יישא במלואו ההוצאות אשר היו כרוכות בגביית חובו כלפי החברה.

 

אחריות המנוי

המבקש להצטרף כמנוי החברה, מתחייב לספק לחברה מידע אמין ותקף. בכלל זאת, מתחייב המבקש להצטרף כמנוי ומצהיר כי היה והתברר למנוי כי נמסר על ידו לחברה מידע שגוי ו/או שאינו בר תוקף, על המנוי להודיע על כך לחברה, לאלתר, ולתקן מידע זה.

המנוי מצהיר ומאשר בזאת כי ידוע לו כי השימוש בשירותי החברה מותנה בתקינות הרשת הסלולארית אליה משתייך מכשיר הטלפון הסלולארי שלו.

המנוי נוטל על עצמו את מלוא האחריות לתקינות ו/או זמינות מלוא השירותים והרכיבים הדרושים לצורך קבלת שירותי החברה ואשר ניתנים לו על ידי צד שלישי כלשהו, לרבות תקינות הרשת הסלולארית וזמינותה, תקינות רכיבי היישומים הדרושים, זמינות שירותי תוכן, קיום שירות GPS והפעלתו, הרשאה לקבלת מסרונים ועוד.

האחריות המלאה והבלעדית לכל ההשלכות אשר ינבעו מכישלון ברשת הסלולארית אליה משתייך מכשיר הטלפון הסלולארי של המנוי, תחול על המנוי בלבד, לרבות תשלום דוחות הטענה וכיו"ב.

נרשם המנוי לשירותים הנוספים ו/או עשה שימוש בשירות משירותי החברה ייראה המנוי כמי שאישר את התעריפים והתשלומים הנגבים ממנו בגין כל שירות המסופק במסגרת שירותי החברה בין אם הם נגבים מטעם החברה ו/או על-ידי ספק השירות ו/או תשלומים הנגבים במסגרת שירותי טעינה ו/או מבצעים ו/או הטבות ו/או כל תשלום אחר הנעשה מכל מקור הקשור לחברה.

מובהר בזאת כי החברה תהא רשאית לעדכן ולשנות את תעריפי המבצעים ו/או ההטבות ו/או שירותי החברה, בין בהתאם לדרישות הרשויות המקומיות ו/או ספקי השירות ו/או צד שלישי כלשהו ובין בהתאם לשיקול דעתה.

החברה תיידע את המנוי אך ורק בגין שירותים שתעריפיהם עלו ביחס לעלויות המפורטות באתר האינטרנט של החברה, ככל שאלו מפורטות, אך באחריות המנוי בלבד לוודא את עלות שירותי החברה בטרם אישורם ו/או הצטרפות אל מי מהם.

המנוי מתחייב כדלהלן:

 • לא לגלות את פרטי הזיהוי האישי לצד שלישי כלשהו.
 • לשמור את פרטי הזיהוי האישי במקום נסתר ומוגן.
 • ליידע את החברה, מיד עם היוודע הדבר, על כל שימוש לא מורשה אשר נעשה בחשבון ואו על כל חשיפה של פרטי הזיהוי האישי של המנוי לאחרים.
 • ליידע את החברה, מיד עם היוודע הדבר, על כל אירוע אשר יש בו אפשרות השלכה על חשבון המנוי והשימוש בו, לרבות באירועים הבאים:
  • אבדן מכשיר הטלפון הסלולארי שלו.
  • אבדן כרטיס האשראי שלו.

את ההודעה ישלח המנוי בהודעת דוא"ל לכתובת דואר אלקטרוני  [email protected] ואו בטלפון מס' 077-7878-677 . ניתנה הודעה כאמור, תהיה החברה רשאית לסגור את החשבון עד להסדרת העניין.

המנוי יהא אחראי בגין כל שימוש אשר ייעשה בחשבונו, לרבות שימוש שאינו מורשה על ידו.

מבלי לגרוע מן האמור, המנוי יודיע לחברה מיד עם היוודע לו כי כרטיס האשראי אינו בתוקף ו/או אינו בר חיוב ו/או אינו בר פירעון ו/או כי הונפק לו כרטיס אשראי חליפי/אחר.

 

אחריות החברה

החברה תהיה אחראית אך ורק לנזקים הכספיים אשר יגרמו למנוי, ככל שייגרמו, בשל רשלנותה או בשל הפרת התחייבויותיה על פי תנאי השימוש. אחריותה זו של החברה תהיה מוגבלת עד לגובה סכום הדו"ח/ות או הסכומים אשר שילם המנוי בשל כך (מותנה בהצגת אישור תשלום דו"ח/ות אלו על ידי המנוי) ו/או עד לגובה הסכום בו חויב חשבון המנוי בשל כך.

ככל ששירות כלשהו משירותי החברה ו/או מבצעים ו/או הטבות המוענקים ללקוחות החברה ניתנים על-ידי ספק שירות חיצוני לחברה, לא תישא החברה באחריות בגין רמת השירות, טיב השירות, תקינות השירות וכל עניין אחר בקשר עם השירות עצמו, אשר אינו קשור לתשלום עבור השירות בלבד ועל המנוי לפנות ישירות לספק השירות בכל טענה לעניין השירות המסופק.

החברה לא תישא בכל אחריות בגין אי אספקת שירותי החברה ו/או נזקים אשר נגרמו בגין אי אספקת שירותים כלשהם, אשר המנוי נרשם אליהם ואשר ניתנים על ידי החברה, ללא תשלום עבורם.

 

תנאים לעניין שירות החברה

שירותי הטעינה מעניקים למנוי אפשרות לטעינת רכבים חשמליים בעמדות הטעינה של החברה הפזורות ברחבי הארץ.

אין בשירותי הטעינה כדי להקנות למנוי זכות לעשיית שימוש בשטחי הטענה כלשהם, למעט הטענה בהם לפרק הזמן המותר.

דמי הטעינה בהם יחויב המנוי על ידי החברה יהיו בהתאם לתעריפים אשר ייקבעו על ידי החברה, מעת לעת .

הפעלת, הארכת או הפסקת ההטענה תתבצענה לאחר קליטת הוראת המנוי בשרתי החברה ובהתאם לכך יבוצע חיוב המנוי.

קיימים שירותים נוספים אשר הינם מבוססי מיקום, המבצעים דגימה של מיקום הרכב, בהתאם לקואורדינאטות הנשלחות אליהם מהטלפון הסלולארי. המנוי מצהיר בזאת כי לא תהיה לו כל תלונה ו/או טענה ו/או תביעה בקשר למועד בו ניתנה לו ההודעה המבוססת כאמור על מיקום הרכב, כאמור לעיל.

מובהר בזאת, כי חלק משירותי החברה מבוססים על משלוח מסרונים (SMS) למנוי, וכדי ליהנות מהם על המנוי לוודא כי מכשירו ו/או חשבון הטלפון הנייד שברשותו מסוגל לקבל מסרונים כאמור. למען הסר ספק, המנוי לא ישתמש בטענה כי לא נהנה מהשירותים כאמור במידה שמכשירו הנייד ו/או תוכנית הסלולר לה הוא מנוי, אינם מאפשרים קבלת מסרונים (לרבות טלפונים ו/או תוכניות "כשרות"). במקרים בהם קיימת בעיה אצל ספק השירותים הסלולאריים כגון בעיות ברשת הסלולארית, בעיית זיהוי מיקום, קליטת לוויינים, תקלות במכשיר.

מובהר ומודגש: פרטיו של המשתמש (שאינו בעל המנוי) ונתונים אודות מיקום וזמני הטעינה שלו מצטברים בבסיסי הנתונים ובמאגר המידע של החברה ו/או ספק השירות והינם חשופים לידיעתו של בעל המנוי (המשלם עבור השירות). משתמש עסקי (שאינו בעל המנוי) המבקש לעשות שימוש בשירותי הטעינה, מבלי שהפרטים דלעיל יהיו חשופים לידיעת בעל המנוי, יכול לעשות כן על ידי הפעלת טעינה באמצעות אחת מפלטפורמות החברה, בכפוף לפתיחת מנוי פרטי על שמו ולהזנת פרטי כרטיס האשראי שלו ולתשלום עצמי בגין הטענה והגדרת טעינה כטעינה "פרטית" והכל בהתאם למדיניות הארגון שהינו בעל חשבון המשתמש העסקי.

בירור חיובים ושרות לקוחות

ביקש המנוי לקבל מידע אודות חיוב כלשהו בו חויב בחשבון, יפנה המנוי, בהקדם האפשרי, ולא יאוחר מ- 30 ימים לאחר שהחיוב הנידון הפך לזמין עבורו בחשבון, אל החברה וימסור בפניה את המידע הבא:

 • במידה והמנוי הינו מנוי פרטי: שם המנוי, מס' תעודות זהות וארבע ספרות אחרונות של כרטיס האשראי המוזן בחשבון המנוי.
 • במידה והמנוי הינו מנוי עסקי: שם המנוי, מס' החברה (ח.פ.) ומס' חשבון הבנק המוזן בחשבון המנוי.
 • תיאור החיוב לגביו מבקש הוא לקבל פרטים, תוך פירוט הפרטים הנחוצים לו.
 • חלק המנוי על חיוב כלשהו בו חויב בחשבון, יפנה המנוי, בהקדם האפשרי, ולא יאוחר מ- 30 ימים לאחר שהחיוב הנידון הפך לזמין עבורו בחשבון, אל החברה וימסור בפניה את המידע הבא:
  • פרטי זהוי החשבון.
  • תאור החיוב עליו חולק המנוי, תוך מתן הסבר ברור ומפורט ככל הניתן מדוע חיוב זה שגוי.

נעשתה פניית המנוי בעל פה אל החברה, רשאית החברה לדרוש מאת המנוי לשלוח אליה את פנייתו, בכתב, בתוך 7 ימי עסקים.

החברה תמסור למנוי את המידע המבוקש על ידו ו/או תודיע למנוי את תוצאות בדיקת פנייתו בתוך 14 ימי עסקים. ככל שיידרש על-ידי החברה, תהא היא רשאית להאריך את מועד בדיקת פניית המנוי ב- 30 ימי עסקים נוספים. מצאה החברה כי פניית המנוי מוצדקת, תזכה את כרטיס האשראי שלו בתוך 14 ימי עסקים באותו סכום אשר נגבה ביתר.

סברה החברה כי פניית המנוי אינה מוצדקת, תשלח למנוי הסבר בעניין זה בכתב או באמצעות נציג שירות מטעם החברה.

אם נתקלת במידע אשר אינו מהימן, פוגע בך או באדם אחר מטעמך, אשר פורסם על ידינו או על ידי צד שלישי  כלשהו, אנו מזמינים אותך לפנות אלינו ונטפל בפנייתך בהקדם. את פנייתך ניתן להעביר אלינו בכתב לכתובת מייל  [email protected].

 לבירורים הנוגעים לשירותים המוצעים באתר, תוכל לפנות למכירות בדפי יצירת הקשר .

 

שימוש המנוי בפלטפורמות החברה

כל השימושים בפלטפורמות החברה יעשו על ידי המנוי בהתאם לכל דין.

המנוי נדרש שלא לעשות שימוש בטלפון הסלולארי בעת נהיגה. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק, אובדן או פגיעה אשר יגרמו בשל שימוש אשר יעשה על ידי המנוי בטלפון הסלולארי שלו שלא בהתאם לחוק.

השימוש בשירותי החברה, באמצעות פלטפורמות החברה, הינם לשימושו הפרטי של המנוי והמנוי מתחייב, כי לא יעשה בהם שימוש עבור או באמצעות צד שלישי כלשהו.

כל השימושים שנעשים בפלטפורמות החברה יעשו בהתאם לתנאי שימוש אלה ובהתאם להוראות השימוש הקבועות ביחס לאותו אמצעי בו עושה שימוש המנוי.

החברה מעניקה למנוי היתר לשימוש אישי בפלטפורמות החברה לצורך הפעלת שירותי החברה אליהם הוא מנוי, עדכון ורישום לשירותים הנוספים.

מובהר כי היתר שימוש זה הינו מוגבל ואין הוא כולל שימוש מסחרי כלשהו בשירותי פלטפורמות החברה השונות; איסוף ושימוש במידע, תיאורים או מחירים כלשהם; שימוש הנגזר מפלטפורמות החברה או תוכנן; הורדה או העתקה של מידע לטובת גורמים אחרים; וכל שימוש בכריית נתונים, רובוטים או כלים דומים המשמשים לאיסוף וחילוץ נתונים.

 

סיום ההתקשרות

מנוי רשאי להפסיק את התקשרותו עם החברה בכל עת, במתן הודעה בכתב על כך לחברה. ניתנה הודעה כאמור, תבוא ההתקשרות לסיום בתוך 5 ימי עסקים.

מובהר בזאת כי אין בסיום ההתקשרות כאמור, כדי לגרוע מהתחייבויות המנוי לתשלום דמי הטענה בגין שימוש בהטענה או בגין כל שירות משירותי החברה או בגין התחייבויות אחרות של המנוי אשר נוצרו קודם לסיום ההתקשרות.

החברה תהיה רשאית להפסיק את ההתקשרות עם המנוי או לחסום את המנוי מלבצע פעולות,  כדלקמן:

לאחר מתן התראה בכתב של 7 ימים מראש באחד מן המקרים הבאים:

 • קיימת בעיה בחיוב המנוי בכרטיס האשראי.
 • המנוי מכחיש עסקה כלשהי הרשומה בחשבונו.

לאלתר וללא כל צורך בהודעה מוקדמת, באחד מן המקרים הבאים:

 • המנוי לא עמד בהתחייבויותיו על פי תנאי השימוש, לרבות התחייבותו לתשלום דמי ההטענה ותשלום בגין יתר שירותי החברה, במלואם ובמועדם.
 • המנוי עשה שימוש לרעה בשירותי החברה.
 • המנוי מסר לחברה מידע שאינו נכון.

 

דין ושיפוט

הדין החל על השימוש באתר ותנאים אלה, הוא הדין הישראלי בלבד. הסמכות המקומית בכל הקשור בהסכם והנובע ממנו נתונה לבתי המשפט המוסמכים בישראל .

שאלות בנוגע לשירותי החברה יש להפנות לחברה באמצעות מרכז שירות הלקוחות במייל [email protected] או בטלפון מס' 077-7878-677 .

 

×

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
אייקון צור קשר

אנחנו כאן

מעדיפים שנחזור אליכם?
ספרו לנו איך נוכל לעזור
ונציג מקצועי יחזור אליכם:
  אייקון צור קשר

  אנחנו כאן

  מעדיף שנחזור אליך?
  ספר לנו איך נוכל לעזור
  ונציג מקצועי יחזור אליך בהקדם
   אנחנו עומדים לרשותכם

   בכל דרך שנוח לכם:

   או בהודעה כאן